Aktiviteter i Södra Älvsborg

Detta händer i Södra Älvsborg våren/sommaren 2020

Måndagen den 2:a mars 
Var finns den och var hittar man den
Tranemo bibliotek kl. 18:30
Vi lägger lite mer jobb på att kolla tjäder i våra marker detta år.
Anders Svensson har fått kartor via Birdlife där tänkbara/troliga tjäderspelplatser är markerade.
Vi diskuterar och lägger upp en plan utifrån detta.
Kontakta Björn-Åke Andersson 0723 072414

Lördagen den 7:e mars
Vårupptakt med fågelholksrensning, med natursnokarna
Samling kl. 10.00 PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Aktiviteten är tillgänglig för alla men huvudsakligen riktad till barn mellan 3 till 7 år, i sällskap med en vuxen.
Vi förbereder för fåglarnas ankomst genom att sätta upp nya fågelholkar och rensar gamla holkar så även dessa blir klara för inflyttning.
Ta med fika och korv för grillning.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 070-573 93 38.
PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Onsdagen den 11:e mars
Årsmöte Svenljungabygdens Naturskyddsförening
kl 18:30 i Internationella föreningens lokal på Ullasjövägen. (vägen mot Månstad från rondellen).
Vanliga årsmötesförhandlingar med möjlighet att tacka, kritisera och bevilja ansvarsfrihet samt att välja funktionärer.
Efter årsmötet bjuder vi på smörgåstårta.
Välkomna/Styrelsen

Torsdagen den 12:e mars
Årsmöte Tranemo Naturskyddsförening
Kl 19:00 i Tranängskolan.
Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet
samt att välja funktionärer.
Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Anders Svensson att visa bilder från Öland.
Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

Onsdagen den 18:e mars
Årsmöte Naturskyddsföreningen i Borås
När: kl. 18.00 i Brygghusets lokaler, Bryggaregatan 14, Borås.
”Varje medlem av Svenska Naturskyddsföreningen, som är bosatt inom kretsens verksamhetsområde, ingår i kretsen.”
”Vill medlem underställa ordinarie stämma förslag, skall detta inges skriftligen till styrelsen före den 1 mars.”
Vid stämman väljs ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
Den som vill lägga fram förslag om personer, uppmanas ta kontakt med valberedningen,
Marie Fritzson, telefonnummer 070-661 54 54.

Onsdagen den 25:e mars
Årsmöte Naturskyddsföreningen i Mark
Kulturhuset i Skene, kl. 18:30
Efter ordinarie stämma får vi ta del av ”De stora träden berättar”, bildkåseri med Gert Olsson.
I denna föreläsning får du i bild och ord följa med på en resa längs årsringarna på några av Europas största och mest spännande träd.
Ansvarig: Lars-Åke Andersson
Tel: 0703 273422

Lördagen den 28:e mars
Klädbytardagen/Nordic swap day
UNF:s första klädbytardag förra året var en succé och till på köpet rekryterades flera nya medlemmar!
Nu är det dags igen och planeringen pågår. Hör av dig om du vill vara med och fixa!
Tid och plats kommer att annonseras i UT:s föreningsguide och i kalendern på vår hemsida.
Till dess, läs mer här: www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-storsta-kladbytardag

Lördagen den 28:e mars
Förnya vår- och sommargarderoben på Klädbytardagen
Brygghuset på Bryggaregatan 14. Gratisbutik med miljön som vinnare.
Två olika klädbyten, barnkläder och vuxenkläder. Besökarna tar med sig max 10 fina och fräscha plagg.
För varje plagg får man en biljett och kan byta till sig max 10 nya. Inlämning till båda bytena sker kl. 10.15 – 11.00.
Bytet pågår mellan kl. 11.30 – 12.30. Endast hela och rena kläder mottages för bytet.
Nytt för i år är att vi under sista kvarten 12.15 – 12.30 provar konceptet ”Ta så mycket du vill”.
Upplysningar: Malin Fredberg, tel.nr. 073-427 06 17.

Tisdagen den 31:a mars
Årsmöte Naturskyddsföreningen i Ulricehamn
Tid och plats. Kl. 19:00 i B-salen Folkets Hus
Årsmötet innehåller förhandlingar, god ekologisk fika och ett föredrag av Peter Kovács, forskningsingenjör på RISE, om hur solceller, batterier och elbilar snart är en del av din vardag.
Motioner skall vara inlämnade senast två veckor före mötet.
Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674

Söndagen den 5:e april
Spaning efter vårfåglar vid Osdal – Bråt
När: kl. 7.00. Samlingsplats cykelbron, vid bron för riksväg 27 över Viskan.
Tillsammans med fågelgruppen möter vi vårfåglarna.
Ta med fika!
Upplysningar: Per Gustafsson, tel.nr. 070-690 99 46.

Måndagen den 6:e april
Spelplatser för tjäder
Tranemo bibliotek kl. 18:30
Vi delar upp oss i smågrupper, ger oss ut i naturen och försöker hitta tjäderspelplatser utifrån de uppgifter som vi diskuterade på förra mötet.
Kontakta Björn-Åke Andersson 0723 072414

Måndagen den 13:e april (annandag påsk)
Familjedag/Fagning med natursnokarna
När: kl. 10.00 vid PBK eller kl. 10.15 vid Kröklings hage.
Aktiviteten är tillgänglig för alla men huvudsakligen riktad till barn mellan 3 till 7 år, i sällskap med en vuxen.
Ta med hela familjen för nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar.
Ta med fika!
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 070-573 93 38, Malin Fredberg, tel.nr. 073-427 06 17.

Torsdagen den 23:e april
Bygg ditt bihotell
Tid&plats: kl. 18:00 Gula Fabriken, Tranemo.
Kom och bygg ditt bihotell för att öka den biologiska mångfalden i och kring din trädgård.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

Lördagen den 25:e april
Öppet fågeltorn
När: från kl. 6 på morgonen, följ snitsel från parkeringen vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika!
Upplysningar: Per Gustafson, tel.nr. 070-690 99 46.

Måndagen den 27:e april
Föredrag om ett hållbart liv
Vi ses i Folkets hus i Ulricehamn kl. 18:00
Välkomna till ett föredrag om ett hållbart liv. Föredragshållare är Johanna Stål, redaktör för miljötidskriften Camino och författare till boken som utsågs till ”Årets bok” 2018. Vi kommer efter föredraget att undersöka intresset för en studiecirkel på temat.
Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674

Fredagen den 1:a maj
1:a majrundan
Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i Tranemo för gemensam avfärd.
Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler.
Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter.
Medtag fika!
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

Måndagen den 4:e maj
Torpanäset
Hofsnäs herrgård  kl. 18:30
Vi går en promenad på det vackra Torpanäset och njuter av nyanlända sångare, flugsnappare och annat smått och gott.
Ta med fika!
Kontakta Björn-Åke Andersson 0723 072414

Torsdagen den 7:e maj
Skräpplockardag
Samling kl. 17.30 vid PBK.
Vi gör gemensam sak och manifesterar mot nedskräpningen av våra omgivningar.
Organisationen Vi håller Sverige Rent anordnar varje vår skräpplockardagar i Sverige, denna aktivitet riktar sig huvudsakligen till barn och ungdomar. Naturskyddsföreningen i Borås vill tillsammans med sina medlemmar också rikta uppmärksamhet mot en av vår tids mest onödiga miljöutmaningar  – nedskräpningen. Detta gör vi genom att gemensamt plocka skräp under några timmar i Borås. Påsar kommer att tillhandahållas på plats, ta dock med egna arbetshandskar och eventuellt plockverktyg.
Upplysningar: Johan Linderstad, tel.nr. 076-888 30 41.
PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Lördagen den 9:e maj
Familjeaktivitet med natursnokarna: naturlekar vid Ramnasjön
När: kl. 10.00 till 11.30, Ramnasjön.
Aktiviteten är tillgänglig för alla men huvudsakligen riktad till barn mellan 3 till 7 år, i sällskap med en vuxen.
Vårsnokande vid vatten och naturlekar vid Ramnasjön i Borås. Samling vid fågelkolonin.
Ta med fika!
Upplysningar Malin Fredberg, tel.nr. 073-427 06 17.

Lördagen den 9:e maj
Fågelexkursion med UNF:s fågelgrupp
Välkommen med på en utflykt till någon fågellokal i bygden för att se och lyssna till nyanlända vårfåglar. Målet för dagen annonseras på UNF:s hemsida samt i Föreningsguiden i UT.
Som vanligt bra på fötterna, fika i ryggsäcken samt gärna kamera och kikare, om du har.
Samling på Rådhusparkeringen kl. 8:00.
Information: Jan Andersson, tel: 0705 514939

Söndagen den 10:e maj
Länsstämma Södra Älvsborg
Tranehovs klubbstuga, Tranemo.
Det kommer att bli en heldagsaktivitet, då det efter stämman kommer att bli en workshop om våtmarker. Länsförbundet kommer att bjuda på lunch och fika. Ännu mer information kommer närmare stämman.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723 072414

Fredagen den 22:a maj
Besök Gåshult, ett blivande naturreservat, på Biologiska mångfaldens dag
När: från kl. 17.00 PBK eller gårdsplanen vid Gåshult kl. 17.30.
Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda höjdområdena utefter väg 1768 NV Vemmenhult.
I Gåshults betesmarker och hackslåttäng återfinns en stor mängd av numera ovanliga arter.
Tack vare brukarens arbete och stora intresse har ett stycke levande kulturhistoria och många sällsynta arter fått leva kvar.
Nämnas bör späd ögontröst, ljungögontröst och fältgentiana. Ytterligare växter är slåttergubbe, ormrot, låsbräken med flera.
Ta med fika!
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 070-573 93 38.
PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Söndagen den 31:a maj
Besök vid Rydins bigårdar
Biodling är en hobby som växer i Sverige och gråa farbröder får allt oftare säööskap av betydligt yngre, ofta kvinnliga kolleger. Kanske är du nyfiken på om detta kan vara något för dig? Vi får en inblick i yrkesbiodlarens vardag och får även tips om hobbyodling när vi besöker Lennart och Ulrica Rydin. Ett begränsat antal skyddsoveraller finns att låna.
Samling på Rådhusparkeringen i Ulricehamn kl. 12:40 för samordnad transport till bigården i Vist, där vi gör ett studiebesök. Därefter transport till en lokal i Hössnatrakten. Vi är hemma runt kl. 16:00.
Information: Lennart Rydin, tel: 0738 003850 eller 0321-12625

Måndagen den 1:a juni
Traditionsenlig avslutning vid Tranemosjön
Fågeltornet, Tranemosjön kl. 18:30
Ta med något att grilla och lite fika!
Kontakta Björn-Åke Andersson 0723 072414

Söndagen den 14:e juni.
De vilda blommornas dag
Välkommen att delta i en botanisk vandring med UNF under ledning av Anna Nordberg. Anna är naturvårdsbiolog och växtekolog. Hon är anställd på Jordbruksverket i Jönlöping, där hon bland annat arbetar med biologisk mångfald i olika naturtyper och inventeringar i sådana.
Vi återkommer med uppgifter om tid och plats för gemensam avfärd.
Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674

Söndagen den 14:e juni.
De vilda blommornas dag
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:20 vid parkeringen vid Stoms kvarn.
De vilda blommornas dag, anordnas i år av Tranemo Naturskyddsförening vid Stoms kvarn i Brandsmo.
Medtag fika!
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0706 795 141

Söndagen den 14:e juni.
De vilda blommornas dag
Naturskyddsföreningen i Borås uppmanar till vandringar i blommornas värld!
Se vidare på Biologiska föreningens hemsida vilka vandringar som finns i grannskapet.
De vilda blommornas dag är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland. Denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet. Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att bjuda in människor till vandringar i blommornas värld, så att vi tillsammans kan uppleva, njuta och bekanta oss med den mångfald av vilda växter som finns i vår närhet. På så vis kan vi skapa ett större intresse för vår flora och lyfta fram botaniken.

Juli-augusti
Slåttergille – Ängens dag Hunnabo, Ambjörnarp
Beroende på väder och hur sommaren är så publiceras datum på hemsidan och i Facebookgruppen ”Nature i Tranemo”
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02