Aktiviteter i Södra Älvsborg

Detta händer i Södra Älvsborg i maj, juni och juli 2019

Onsdagen den 1:a maj
Traditionsenlig fågelskådarrunda till några av kommunens bästa fågellokaler.
Samling: Aulaplan, Tranemo 07.00
Kommer vi detta år lyckas se någon ny kommunart?
Kontakt: Björn-Åke Andersson 0723-072414

Onsdagen den 1:a maj
1:a majrundan.
Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i Tranemo för gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter.
Medtag fika!
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

Lördagen den 4:e maj
Fågeltornskampen
Marks Fågelklubb ställer upp som vanligt med ett eller flera lag i Nordiska fågeltornskampen.
Mer information kommer genom ansvarige Berndt Ekberg

Söndagen den 5:e maj
Fågelexkursion med fågelgruppen
Välkommen med på en utflykt till någon fågellokal i bygden för att se och lyssna till nyanlända vårfåglar.
Målet för dagen annonseras på UNF:s hemsida samt i Föreningsguiden i UT.
Som vanligt klädsel efter väder, bra på fötterna, fika i ryggsäcken samt gärna kamera och kikare, om du har.
Samling vid Rådhusparkeringen kl 8.00.
Information: Jan Andersson, tel: 0705 514939

Söndagen den 5:e maj, OBS!!! Även 12/5, 19/5 och 26/5
Intresserad av att lära dig lite om fåglarna i vår närhet?
Häng med på Tranemo Naturskyddsförenings fågelpromenader i vår.
Vi träffas på kyrkans parkering kl. 8.00 och tar en promenad i  lugn takt runt Tranemosjön.
Inga förkunskaper behövs men har du tillgång till en kikare så ta med den.
Alla är hjärtligt välkomna.
Kontakt: Björn-Åke Andersson 0723-072414

Måndagen den 6:e maj
Rådde och Hofsnäs.
Samling: Rådde fågeltorn kl.18:30
Efter en snabb koll i den nyrestaurerade dammen går vi en promenad på Torpanäset.
Ta med fika!
Kontakt: Björn-Åke Andersson 0723-072414

Lördagen den 18:e maj
Cykelutflykt till Almenäs
Samling på Stora Torget kl. 10.
Vi cyklar tillsammans via Knalleland, med besök hos cykelhandlare
som visar upp elcyklar och lastcyklar, och vidare till Almenäs.
Där grillar vi tillsammans för att sedan åter cykla in till centrum.
Ta med fika eller något att grilla.
Upplysningar Börje Fritzson, tel.nr: 033-41 54 54.

Lördagen den 18:e maj
Vandring i Skrålabäckens djungellika ravinsystem
Utgångspunkten från parkeringen vid kyrkogården kl. 10.00
Terrängen kan vara en utmaning, men vi försöker att hitta framkomliga stigar för att upptäcka växter, insekter och fåglar.
Tag med kikare, lupp, oömma kläder och fika!
Ansvarig och information:
Lars-Åke Andersson asonlars26@gmail.com
Tel. 0230-722 95, 0703-27 34 22

Onsdagen den 22:a maj
Biologiska mångfaldens dag
Samling kl. 18:00 vid Tåstarps ängar.
Vilka olika arter finns i och runt Tranemosjön, kom och leta och fråga vad det är du hittat.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

Onsdagen den 22:a maj
Biologiska mångfaldens dag, Karlagården, Kinnarumma
Samling kl. 17.30 PBK*, eller avfart Hassmundshult kl.17.45,
för vägbeskrivning se nedan.
Våra guider från Kinnarumma Naturskyddsförening tar oss med bland blommande vårblommor.
Karlagården är på många sätt ett föredöme för vad man kan göra lokalt.
Här finns kulturhistoria med hamlade träd, grunder och rösen.
Området kännetecknas av en hög artrikedom med åtskilliga rödlistade arter.
På plats finns det iordningställda fikaplatser.
Dessutom finns numera också betande rödkullor (en art av kor), inget man är van att se i Sjuhäradsbygden.
Vägbeskrivning. Kör mot Kråkered, passera golfklubben och vidare mot Kinnarumma.
Efter cirka 3 km kilometer står vägvisare vid avtagsvägen mot Hassmundshult.
Ta med fika!
Upplysningar Börje Fritzson, tel.nr: 033-41 54 54.
*PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Fredagen den 24:e maj
Nattsångarexkursion
Samling söder om Ingomacken i Horred kl. 21.00
Ansvarig: Robert Magnusson, Marks Fågelklubb

Dag i slutet av maj eller i början av juni
Biinventering, medv. Jenny Palm?
Vi beger oss ut till lämpliga lokaler för att studera dessa så viktiga varelserr som bidrar med ovärderliga ekosystemtjänster. Bin är beroende av soligt väder, därför bestäms tid för aktiviteten med kort varsel.
För att inte gå miste om de aktiviteter som fastställs genom kort varsel bör ni anmäla er till vår särskilda mejllista för aktiv naturvård: Peter Nolbrant: nolbrant@telia.com

Måndagen den 3:e juni
Traditionsenlig avslutning vid Tranemosjön.
Samling: Fågeltornet, Tranemosjön 18:30
Ta med något att grilla och lite fika!
Kontakt: Björn-Åke Andersson 0723-072414

Söndagen den 16:e juni
De vilda blommornas dag
Naturskyddsföreningen i Ulricehamn är välkommen att delta i en botanisk vandring, som anordnas av Svenska Botaniska föreningen i Falköping.
Vi återkommer med uppgifter om tid för gemensam avfärd.
Information: Ingvor Carlander, tel: 0763 981919

Söndagen den 16:e juni
De vilda blommornas dag
Samling Mölarps Kvarn, Fristad, kl. 10.
Guidad blomstervandring på Mölarps Ö.
Upplysningar: Alf-Rune Sandberg, tel.nr. 0705-18 09 53.

Söndagen den 16:e juni
De vilda blommornas dag
Anordnas i år den 16:e juni vid Strömmen i Fägerhult, Länghem.
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:30 i Fägerhult.
Medtag fika!
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87

Någon lämplig dag under juli
Inventering av vägkanter
Vi tar oss en titt på lämpliga vägkanter eller andra restbiotoper som kan vara intressanta för att klassas som ”Artrik vägkant”. Väderberoende varför tid och samlingsplats kommer att meddelas med kort varsel.
För att inte gå miste om de aktiviteter som fastställs genom kort varsel bör ni anmäla er till vår särskilda mejllista för aktiv naturvård: Peter Nolbrant: nolbrant@telia.com

Lördagen den 9:e juli – 10:e juli
Familjeaktivitet med Natursnokarna: Hajk
När: lördag 9 juli, kl.16 – 10 juli, kl. 10, med övernattning ute i naturen.
Vi gör upp en eld, leker, läser sagor, lagar mat och lyssnar efter skogens ljud.
Vi övernattar i tält eller vindskydd. Lokal meddelas senare. Vid intresse att delta så ges upplysningar av:
Malin Fredberg tel.nr: 0734-270617 eller Jonatan Gehandler tel.nr: 0736-721281.