Aktiviteter i Södra Älvsborg

Detta händer i Södra Älvsborg i juni 2018

Lördagen den 2:a juni
Gökotta vid Ätran
Samling Thilanderska parken, Svenljunga kl. 6:00.
Vi vandrar längs hälsans stig till en fin plats där vi lyssnar på naturens olika ljud.
Ta med fikakorg!
Kontaktperson: Marianne Josefsson mobil/sms 070-29 18 457

Söndagen den 3:e juni
Ädellövsplantering
Samling 9:00 Vasalyckan, Ölsremma. Samåkning 8:15 från Tranängskolan i Tranemo.
Vi får se en skapad ädellövskog utanför Ölsremma som ett alternativ till granplantager.
Ansvarig Frank Johansson 0321-620 50

Tisdagen den 5:e juni
Vi tar cykeln till Sexdrega på den gama järnvägsvallen
Samling vid Thilanderska parken Svenljunga kl. 17:00.
Ta med fikakorg!
Natursnokarna finns med i parken.
Kontaktperson: Marianne Josefsson mobil/sms 070-29 18 457

Söndagen den 17:e juni
De vilda blommornas dag
Samling vid Tranemo gymnasieskolas parkering kl. 9:00.
Vi tar en gemensam vandring utmed banvallen i Tranemo.
Medtag fika!
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87

Söndagen den 17:e juni
De vilda blommornas dag
Samling vid Rådhusparkeringen Ulricehamn kl 9.30.
Denna dag är utsedd av Svenska Botaniska Föreningen.
Naturskyddsföreningen erbjuder en guidad vandring på Önnarps naturreservat i Hössna.
Anna Nordberg guidar oss bland växterna.
Ta med stövlar och fika!
Alla är varmt välkomna!
Information: Anna Nordberg, tel: 070 394 63 59

Söndagen den 17:e juni
De vilda blommornas dag
Samling PBK* kl.9.00, eller vid ICA-butiken, Hulu, Tvärred, kl. 9.30
Få inspiration till hur du kan gynna den biologiska mångfalden i ditt närområde
Vi besöker Sune Broman, engagerad slåtterängsskötare i Tvärred, Ulricehamns kommun.
Sune har sedan drygt 15 år, med stort engagemang slagit kvarvarande ängsytor och restaurerat nya, samt fagat, hamlat och ordnat efterbete i en helhetsmiljö som är svårslagen.
Ta med fika!
Upplysningar: Johan Linderstad, tel.nr. 0768 – 88 30 41.
*PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Onsdagen den 20:e juni
Blommornas dag
Samling Thilanderska parken, Svenljunga kl. 18:00.
Vi vandrar längs banvallen mot Sexdrega. Under promenaden plockar vi örter.
Ta med fikakorg!
Kontaktperson: Marianne Josefsson mobil/sms 070-29 18 457