Aktiviteter i Södra Älvsborg

Detta händer i Södra Älvsborg våren/sommaren 2022

Vår- och  sommarprogram 2022

Tisdag 18 januari
Klimatföreläsningsserien
”Skogen och klimatet”

När: kl.19.
Var: Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.
Föreläsning av Roger Olsson, som är skribent/journalist med inriktning på natur, naturvård och miljöfrågor.
Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38
**********************************************************

Tisdag 8 februari
Klimatföreläsningsserien
Hur ställer vi om till klimatneutrala transporter?
När:
kl.19.
Var: Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.
Föreläsning av Mats-Ola Larsson
, specialist på transporter och mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Upplysningar Maria Werner, tfn 070-670 19 62
**********************************************************

Tisdag 8 mars
Årsmöte Borås Naturskyddsförening

När:
kl.18.
Var:
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar för Naturskyddsföreningens medlemmar bosatta inom Borås Stad och Bollebygds kommun.
Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38
**********************************************************

Tisdag 8 mars
Klimatföreläsningsserien
”Vi lyser bort den biologiska mångfalden”
När:
kl. 19.
Var: Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.
Johan Eklöf
, doktor i zoologi och författare,  föreläser om mörkrets betydelse för den biologiska mångfalden.
Föredraget utgår ifrån Johans bok Mörkermanifestet där han tar upp de ljusföroreningar som påverkar såväl växter, djur och människor.
Upplysningar: Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38.
**********************************************************

Lördag 12 mars
Natursnokarna, fågelholksrensning
När/var:
kl. 10 PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Vi förbereder för fåglarnas inflyttning till våren.
Ta med fika och korv för grillning.
Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38
**********************************************************

Onsdag 16 mars
Årsstämma Naturskyddsföreningen Mark

När: kl. 18:30.
Var:Välkomna till Fritsla VIK:s klubbstuga, Smeatorpsvägen 13, Fritsla.

Efter förhandlingarna får vi njuta av ett intressant föredrag.
”De stora träden berättar”, Bildkåseri med Gert Olsson
**********************************************************

Torsdag 17 mars
Biologisk mångfald i trädgården
När: kl. 18.30 -19.30.
Var: Krafthuset, Vikingsborgs gränd 4, Bollebygd.
Tobias Federsel, biolog, visar bilder och berättar om hur man kan främja naturen i sin trädgård.
Upplysningar Anna Strannegård, telefonnummer 073-539 36 76
**********************************************************

Torsdag 17 mars
Årsmöte Naturskyddsföreningen Tranemo
När: kl 19.00
Var: Församlingshemmet i Tranemo.
Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896
**********************************************************

Tisdag 22 mars
Invasiva växter
Informationsmöte om att bekämpa invasiva växter.
När: kl. 17.30-20.30
Var: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8 Borås.
Utställning/mingel/kunskapsmaterial
i foajen utanför föreläsningssalen från kl 17.30
Föreläsningar och paneldiskussion kl. 18.15
OBS! Begränsat antal deltagare. Anmälan mm se länk nedan.
InbjudanInvasivaArter
Upplysningar Lars Aspholmer, telefonnummer 070-662 70 46
**********************************************************

Torsdagen den 24 mars
Fjärilsspaning på hemmaplan
Fredrik Sjöberg berättar om sitt arbete med att inventera alla förekommande fjärilsarter på ”sin” ö, Runmarö.
När: kl. 18.30
Var:
Folkets hus, Ulricehamn
Kostnad: 40 kr, swish eller kontant betalning
Information: Eva Wahlström tel. 070 75 38 314
**********************************************************

Lördag 26 mars
Förnya vår- och sommargarderoben på Klädbytardagen,
Gratisbutik med miljön som vinnare.
När:
inlämning kl.10 – 11, uthämtning kl.12 – 13
Hemgården kafé är öppet kl.10 – 15
Var:
Allégården/Hemgården, ingång Åsbogatan 6.
Upplysningar: Tage Andersson, tfn 070-629 20 17
**********************************************************

Tisdagen 29 mars
Årsmöte Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening
När: kl. 18.30
Var:
på Nyboholm
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på lättare förtäring.
Information: Björn Hellquist tel. 070 24 29 674
**********************************************************

Onsdagen 30 mars
Årsmöte Svenljungabygdens naturskyddsförening

**********************************************************

Lördag 9 april
Fagning i Kröklings hage,
När/Var:
kl. 10 PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar.
Ta med fika. Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38.
**********************************************************

Tisdag 19 april
Klimatföreläsningsserien
”En tillbakablick på framtidens modeindustri”
När:
kl.19.
Var: Caroli församlingshem, Skolgatan 1, Borås.
Föreläsning av Jonas Larsson, universitetslektor vid Högskolan i Borås.
Upplysningar Börje Fritzson, telefonnummer 070-573 93 38.
**********************************************************

Tisdag 19 april
Prova på fågelskådning i Marbäck
När: kl.18.00-20.00
Var: Samåkning från Bryggans parkering kl. 17.45.
Med hjälp av erfarna skådare får du en guidning i hur fågelskådning kan gå till och vilka fåglar du kan se på Bredgårdsgärde en kväll i april.
Information: Karin Alsing tel. 070 68 73 093
**********************************************************

Söndag 24 april
Skräpplockardag i Bollebygd

När: hela dagen.
Var: Hela Bollebygds kommun.
Det är dags för Bollebygds årliga städ- och skräpplockardag!
Upplysningar Peter Krahl Rydberg, telefonnummer 072-885 19 58.
**********************************************************

Lördag 7 maj
Backsippor vid Guldsandbivägen

När:, kl. 14 -15.
Var: Utanför vägkorsets lokaler Kungsbackavägen 7, Bollebygd. Under en promenad över ängarna vid Guldsandbivägen tittar vi på backsipporna och pratar om naturliga ängsmarker.
Upplysningar: Tobias Federsel, telefonnummer 070-439 96 86
**********************************************************

Tisdag 10 maj
Klimatföreläsningsserien
”Maten och klimatet”
När: kl.19
Var: Digital föreläsning, länk meddelas senare på Borås Naturskyddsförenings hemsida.
Föreläsning av Elin Röös Universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Upplysningar Maria Werner, telefonnummer 070-670 19 62
**********************************************************

Söndag 22 maj
Biologiska mångfaldens dag

När:, kl.10.
Var: Flenstorps naturreservat, Från Borås kör rv 41 efter ca 18 km sväng vänster vid skylt Skephult. Efter ca 300m ligger reservatet på vänster sida.
Vandring i Flenstorps naturreservat. En skog som bär få spår av avverkning och bildats för att skydda hotade lavar.
Ta med fika. Upplysningar Lars Aspholmer, telefonnummer 070-662 70 46
**********************************************************

Söndag 19 juni
De vilda blommornas dag
När: kl. 9.30
Var: Samåkning från Bryggans parkering
Fokus ligger inte på att artbestämma de växter vi hittar utan på att uppleva växternas mångfald med olika sinnen. Barn är extra välkomna
Ledare och information: Maria Ferlin tel. 070 18 56 468
**********************************************************

Tisdagen den 9 augusti
Slåtter i Duvered
Var: Samåkning från Bryggans parkering
När: kl. 18.30
Nära Duvered finns ett unikt bestånd av den ståtliga Kung Karls spira.
Platsen är en av de sydligaste lokalerna i landet för denna fjällväxt. Under Ingvar Claessons ledning slår och räfsar vi ängarna. Medtag stövlar och matsäck samt lie och räfsa, om du har sådana.
Information: Björn Hellquist tel. 070 24 29 674
**********************************************************

Onsdagen den 17 augusti
Fjärils och småkrypsutflykt
Var: Samåkning från Bryggans parkering
När: kl. 17.45
Under ledning av Karin Alsing och Anita Norlund letar vi fjärilar och andra spännande småkryp på och omkring Lassalyckan. I dessa omgivningar finns många olika sorters insekter som vi kan titta lite närmare på och hjälpas åt att artbestämma. Håvar, burkar och insektsböcker finns att låna på plats. Vi utgår från Hotell Lassalyckan.
Information: Anita Norlund tel. 070 81 63 735
**********************************************************