Aktiviteter i Södra Älvsborg

Detta händer i Södra Älvsborg i april 2018

Söndagen den 1:a april kl. 7:00
Vårfåglar vid Osdal – Bråt
Träffpunkt: Nya bron över Viskan för rv 27.
Tillsammans med fågelgruppen möter vi vårfåglarna, däribland kanske sädesärlan kan ses.
Ta med fika!
Upplysningar: Per Gustafsson, tel.nr. 033-15 22 35.

Lördagen den 7:e april kl. 10:00
Familjeaktivitet i Kröklings hage
Träffpunkt: 10:00 vid PBK* eller kl. 10:15 Kröklings hage.
Ta med hela familjen för nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar.
Natursnoksaktiviteter och lek varvas med lövräfsning.
Ta med fika!
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.
*PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Söndagen den 8:e april kl. 9:00
Signalarter i skogen
Plats: Samling vid parkeringen till Ambjörnarps skola
Vi träffas för att lära oss mer om olika mossor och lavar som signalarter för gammal skog på och omkring området runt Skrike mosse.
Medtag fika!
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

Lördagen den 14:e april
Klädbytardagen
Välkomna till vårens klädbytardag!
Plats: Mer information om tider och plats syns på Borås Naturskyddsförenings hemsida och Facebooksidan inför evenemanget
Passa på att byta ut lite plagg i garderoben, samtidigt som du gör en insats för miljön.
Max 10 plagg per person bytes.
Vi byter såväl barn- som vuxenkläder. Ta med hela och rena kläder till bytet, lämna in dem, få klädkuponger och kom tillbaka en stund senare för att byta till dig lika många plagg.
Upplysningar: Malin Fredberg, tel.nr. 0734 – 27 06 17 eller Ing-Marie Fridén, tel.nr. 0703 – 97 88 99.

Lördagen den 21:a april från kl. 6:00 på morgonen.
Öppet fågeltorn
Plats: Följ snitsel från parkeringen vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid
fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika!
Upplysningar: Per Gustafson, tel.nr. 033-15 22 35.

Lördagen den 21:a april kl. 10:00.
Vandring i Skrålabäckens vindlande ravinsystem.
Plats: Samling på parkeringen vid Vävarevallen.
Ett spännande naturområde i mitten av Mark. Här kan vi verkligen tala om natur i vår omedelbara närhet. Trots att det ligger alldeles inpå knuten är det relativt få som varit där. Mycket höga naturvärden är dokumenterade men utsikterna att hitta mera bör vara goda. Som ett slutgiltigt mål vill vi se att det görs en naturreservatsbildning av området. Vi hoppas på en givande tur med skön fågelsång och rik växtlighet.
Ta med stövlar, kikare, lupp och fika!
Ansvarig och information: Lars-Åke Andersson
e-mail: asonlars26@gmail.com
Tfn. 0230-722 95, 0703- 27 34 22