Aktiviteter i Södra Älvsborg

Detta händer i Södra Älvsborg i oktober 2018

29 september – 7 oktober
Miljövänliga veckan
Hur man kan förlänga ”livet” för saker, kläder, småelektronik och möbler
samt hur man kan tänka kring konsumtion som helhet.
Aktiviteter meddelas senare på Svenljunga naturskyddsförenings hemsida
och på vår Facebook.

Måndagen den 1:a oktober
Sri Lanka – fåglarnas ö
Tranemo bibliotek kl. 18:30
Jens Ekdahl har besökt Sri Lanka och har där skådat en hel del annorlunda
fåglar som vi får bekanta oss med via Jens bilder och berättelser.
Vi sammanställer också resultatet av årets myrinventering.

Lördagen den 6:e oktober
Öppet torn
Från kl. 7, parkera vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid fågeltornet
vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika!
Upplysningar Per Gustafson, tfn 033-15 22 35.

Lördagen den 6:e oktober
Miljövänliga veckan v40, cykeltur
Samling kl.10 PBK
Vi gör en cykeltur på ca 25 km i lugnt tempo.
Vägprofilen relativt plan. Grusväg en bit. Cykelbana långa sträckor.
Färden går från PBK förbi Golfbanan i Kråkered-Granbäcken-Rydboholm-PBK.
Fika, sittunderlag, cykel och hjälm medtages!
*PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.
Upplysningar: Börje Fritzson 033-41 54 54.

Helgen 6:e-7:e oktober
Euro Birdwatch
Gör som tusentals fågelskådare runt om i Europa denna helg.
Ge dig ut och skåda! Ta chansen att njuta av sträcket!
Kanske hänga in några nya arter på årets kommunlista.
Glöm inte att rapportera på Artportalen vad du sett!

Söndagen den 7:e oktober
Svampar, ätliga och giftiga
Samling kl. 14:00 vid Thilanderska parken.
I första hand gör vi en utflykt till någon skog om
det finns förutsättningar att hitta svamp.
Tag då med svampkorg, kniv, svampbok och egen matsäck!
Annars blir det svamputställning i centralorten.
Kontaktperson: Marianne Josefsson mobil/sms 070-29 18 457

Söndagen den 21:a oktober
Höstfåglar vid Osdal – Bråt
Samling kl. 8, Nya bron över Viskan för rv27.
Tillsammans med fågelgruppen studerar vi höstfåglarna
och deras flyttning söderut.
Ta med fika!
Upplysningar Per Gustafson, tfn 033-15 22 35.

Söndagen den 21:a oktober,
Jätteträdexkursion
Samling kl. 9:00 vid torget i Dalstorp
Medtag fika!
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14