Kontakt

Ordförande Ingegerd Borg-Saviharju ibosav@msn.com 0321-159 31 0702-09 44 87
Vice Ordförande Björn Hellquist bjorn.hellquist@outlook.com 0321-109 47 0702-42 96 74
Kassör Lena Åsegård lena@larsaspholmer.se 033-29 23 58 0706-99 23 58
Ledamöter Björn-Åke Andersson jimmybjornake@gmail.com 0723-07 24 14
  Lars-Åke Andersson asonlars26@gmail.com 0320-722 95 0703-27 34 22
  Anders Bergqvist abqvist@hotmail.com 0325-108 63 0702-62 60 14
  Sven-Åke Solberg 033-124531@telia.com 033-12 45 31 0730-78 55 57